Інструкція з монтажу та налаштування STAG 200 GoFast

 ver. 1.6 2020-09-09

1. Підключення системи

Схема 1.1


Схема підключення GoFast 200

Рис 1. Схематичний монтаж STAG 200 GoFast на автомобілі
Підбір діаметрів дюз форсунок на більшу частину, залежить від потужності вашого автомобіля. Нижче наведена таблиця, в якій представлений діаметр сопел в залежності від потужності одного циліндра. Щоб правильно розрахувати діаметр сопел для даного двигуна, потужність автомобіля слід поділити на кількість циліндрів.

1.3 Підбір сопел форсунок

Діаметр сопла [мм] Тиск редуктора 1 [бар]

Потужність 1 циліндра [КМ]

1,7 - 1,8

11 - 16

1,9 - 2,2

17 - 28

2,3 - 2,5

29 - 34

2,6 - 2,8

35 - 40

2,9 - 3,0

41 - 48

3,1 - 3,2

49 - 55

Зверніть увагу, що наведені в таблиці значення є орієнтовними і в деяких випадках можуть не збігатися з реальними.

2. Опис діагностичної програми STAG 200 Easy

2.1 Запуск програми


 

Рис 2. Вікно «Автопошук».

 

При запуску програми з'являється вікно «Автопошук». Якщо контролер приєднаний до комп'ютера, програма сама створює з'єднання і запускає додаток. Для виконання підключення вручну, слід скористатися кнопкою «вихід» і в додатку вручну вказати порт згідно з додатком. Щоб увійти в програму і ознайомитися з функціями без підключення контролера, слід скористатися кнопкою «демо». У разі якщо після встановлення зв'язку з контролером відбувається від'єднання кабелю зв'язку (відключення від порту USB) і його повторне підключення, програма автоматично відновлює зв'язок. Для підключення програми до контролера використовуйте кабель RS232 або USB адаптер Bluetooth в новому виконанні, позначений символом «стрілки» .

2.2 Режим «Демо»

 Під час запуску програми у вікні «автопошук» слід натиснути кнопку «демо». Цей режим роботи програми дозволяє користуватися програмою таким чином, якби до нього був підключений контролер ГБО. Додаток забезпечує перегляд функцій програми. За замовчуванням завантажується файл осциллоскопа разом з множником.

Рис 3. Вікно головної програми.

2.2.1 Вікно монітора сигналів

Рис 4. Вікно монітора сигналів

У вікні монітора сигналів відображаються сигнали, що зчитуються контролером:

- P1-P4 – значення часу уприскування бензину [мс]

- G1-G4 – значення часу уприскування газу [мс]

- Проороты/хв – обороти двигуна (на підставі імпульсів бензинових форсунок) [об/ хв]

- Давл. МАР – тиск в колекторі всмоктування [Бар]

- Давл. газу – тиск газу між редуктором і газовими форсунками [Бар], це різницеве тиск між вихідним тиском редуктора й тиском у впускному колекторі

- Темп. ред. – температура редуктора [⁰C]

- Тепм. газу – температура газу за редуктором [⁰C]

- Навантаження актуальна розрахована навантаження двигуна [%]

- Лямбда – напруга на лямбда-зонд [В]

Якщо клацнути на числове значення сигналів, з'явиться вікно «Quick params». Це вікно швидкого перегляду параметрів

Рис 4a. Вікно "QUICK Params".

Значення сигналів відображаються у вікні осциллоскопа. «Клік» за описом обраного сигналу вимикає відображення у вікні осциллоскопа. Після натискання на опис параметра, він стає

«сірим» і закресленим.

Рис 5. Фрагмент вікна монітора сигналів.

Вимикання цієї газової форсунки відбувається шляхом натискання на іконку газової форсунки. Іконка форсунки стає сірою, і відповідна газова форсунка буде виключена з роботи на час запуску програми. В момент вимкнення газової форсунки відбувається включення відповідної бензинової форсунки.

Рис 6. Фрагмент вікна монітора сигналів.

 

2.2.2 Вікно конфігурації і налаштувань

Рис 7. Вікно конфігурації і налаштувань.

У вікні «Налаштування» доступні наступні опції:

- Документація – монтажна схема

- Мова – вибір мови програми обслуговування

- Прошивка – вікно для оновлення контролера і світлодіодного перемикача. Слід вказати шлях до файлу з firmware і оновити контролер до останньої доступної версії. Тим самим файлом слід оновити також світлодіодний вимикач. Після вказівки файлу, слід натиснути кнопку «Оновити». У разі, якщо доступний новий firmware, з'явиться відповідне повідомлення.

Рис 8. Вікно оновлення firmware.

- Заводські налаштування – відновлення заводських налаштувань контролера

- Зберегти – збереження налаштувань контролера на диску комп'ютера, слід задати ім'я файлу і зберегти в довільному місці на диску

- Відкрити – відкриття раніше збережених параметрів контролера

- Світлодіодний перемикач – перемикач в додатку виконує таку ж функцію, як фізичний перемикач в кабіні водія. «Клік» по кнопці перемикає установку газ/бензин. Видно діод стану роботи установки і рівень газу.

Рис 9. Світлодіодний вимикач.

 

"Соеденино" – відображає перелік COM-портів комп'ютера для підключення до контролера, слід вибрати відповідний порт зв'язку

"Status: Газ" – вікно повідомляє про статус контролера (підключення відсутня, підключення, очікування газу або аварія)

 

2.2.3 Осциллоскоп

Осциллоскоп забезпечує можливість спостереження за сигналами в поточному режимі, а також зчитування раніше збережених файлів осциллоскопа.

Рис 10. Вікно осциллоскопа.

  • видалення проглядається процесу, повторний запуск режиму осциллоскопа спочатку
  • стоп, зупиняє реєстрацію осциллоскопа
  • відкриття файлу осциллоскопа для перегляду
  • збереження файлу осциллоскопа на диску комп'ютера
  • збільшення/зменшення масштабу осциллоскопа

 

2.2.4 Карта множника, об/хв і коригування темп. газу

 

Множник – вікно з лінією множника для правильного настроювання дозування ГБО (помаранчева лінія). Жовті точки – це калібрувальні точки. Відзначаючи будь-яку точку, слід визначити висоту, встановлюючи її позицію за допомогою стрілок клавіатури «вгору»/«вниз». На горизонтальній осі нанесено час впорскування бензину, на вертикальній осі ліворуч – значення множника. Вертикальна вісь з правого боку – це абсолютний тиск (MAP) в колекторі всмоктування. Синя лінія зображує бензинову карту функції тиску MAP. Зелена лінія являє бензинову карту, начерченную під час роботи на газі функції MAP. Окремі точки в області бензинових карт (сині і зелені) відображають місця, в яких були зібрані значення часу уприскування бензину, і на підставі цих точок контролер складає відображаються карти.

Рис 11. Вікно «Карта множника».

- Коригування обертів – Корекція оборотів дозволяє коригувати функцію обертів. Зазначивши довільну область або пункт на карті, введіть бажану корекцію. Після вибору області та натискання кнопки «Еnter» вкажіть цільове значення. Бажане значення можна змінити за допомогою стрілок на клавіатурі, утримуючи кнопку «Сtrl» (крок зміни 1). Якщо одночасно утримувати кнопку «Shift», то крок зміни становить 10. Значення на вертикальній і горизонтальній осях можна редагувати, якщо «клікнути» на обраному місці і ввести нове бажане значення. Число стовпців і рядків можна видалити. Для цього встановіть курсор на вибраній клітині карти і видаліть рядок (Shift+Del») або стовпець («Left Alt+Del»). Заново вставити рядок або стовпець можна натисненням правої кнопки миші на обраному місці рядка або стовпця. При натисканні в області карти додаються одночасно стовпець і рядок. Кнопка з правого боку картки служить для видалення внесених значень корекції. Кнопка нижче служить для відстеження переміщається по карті курсору. Кнопка нижче забезпечує налаштування карти в залежності від вимог, - можна вказати цільове число колонок, максимальний час інжекції і крок. Якщо встановлено частка бензину, ця область додатково заштрихована синім кольором.

Рис 12. Вікно «Карта коригування обертів».

Коректування температури газу – дозволяє здійснити бажану корекцію в залежності від температури газу (горизонтальна вісь). Корекція здійснюється шляхом встановлення величини даного пункту карти (жовтий пункт). Кнопка з правого боку карти дозволяє видалити внесену корекцію.

Рис 13. Вікно «Карта коригування температури газу».

 

- Частка бензину – надає можливість налаштувати впорскування бензину з одночасним керуванням газовими форсунками. Конфігурація уприскування бензину виробляється на двовимірній карті, осями якої є обороти двигуна і час впорскування бензину. Аналогічно карті корекції обертів, курсор вказує робочу точку двигуна. Навігація по карті участі бензину здійснюється так само, як і в карті корекції обертів, т. е. з допомогою клавіш курсору (←, ↑, →, ↓), SHIFT і CTRL можна обрати області карти і встановити їх значення. Значення карти визначають відсоток споживання бензину при роботі на газі в даній робочій точці. Фактичний час впорскування бензину - це значення на карті по відношенню до часу уприскування бензину в робочій точці. Наприклад, 20% для колонки 20 мс означає впорскування бензину 4 мс, 15% для колонки 20 мс означає впорскування бензину 3 мс.

 

Рис 14.  Вигляд вікна карти додаткового впорскування бензину.

-        

 


Частка бензину бензину від тиску газу - це двовимірна карта, яка дозволяє вводити споживання бензину в функції тиску газу. Редагування картки частки бензину від тиску газу аналогічно карті множника

 

Рис 15. Вигляд вікна карти додаткового впорскування бензину в залежності від тиску газу.

 

2.2.5 Помилки і повідомлення контролера ГБО

Рис 16. Вікно помилок і повідомлень контролера ГБО.

 

У вікні відображаються поточні помилки і повідомлення, що генеруються контролером. Видалення повідомлень про помилки проводиться за допомогою . У разі виникнення помилки буде зареєстрована «заморожена рамка помилки», тобто обставини виникнення. Щоб прочитати «заморожену рамку», треба «розгорнути» опис помилки.

Перелік можливих помилок представлена у нижчеподаній таблиці.

 

Назва помилки

Опис і усунення несправності

Помилка в налаштуваннях, перевірте налаштування

Актуалізувати firmware контролера до новітньої версії. Якщо з'явиться знову, то повернути заводські настройки і ще раз

виконати конфигурирацию контролера.

 

Контролер був перезавантажений

Сталося відключення акумулятора або запобіжника контролера. Якщо помилка з'являється досить часто, то слід перевірити підключення електричних проводів

до акумулятора.

Не вдалося встановити з'єднання з комутатором

Відсутній харчування комутатора або відсутнє з'єднання комутатора з контролером. Перевірити підключення

комутатора в кабіні водія.

Втрачено зв'язок з комутатором

Перевірити якість з'єднань в кабіні водія біля комутатора.

Відсутній датчик температури редуктора

Розрив в ланцюзі датчика температури редуктора або пошкодження датчика.

Відсутній датчик температури газу

Розрив в ланцюзі датчика температури газу або пошкодження датчика. Перевірити підключення датчика (з'єднання датчика

PS02).

Коротке замикання в ланцюзі датчика температури редуктора

Пошкодження ізоляції проводу або пошкодження датчика. Перевірити джгут електричних проводів.

Коротке замикання в ланцюзі датчика температури газу

Пошкодження ізоляції проводу або пошкодження датчика. Перевірити джгут електричних проводів.

Низький тиск газу

Падіння тиску газу нижче встановленого. Злам газового каналу високого тиску, пошкодження редуктора, неправильно підібраний редуктор, низький рівень газу, пошкодження датчика тиску, пошкодження однієї з котушок електроклапана відсікання газу, або відсутнє з'єднання

з котушкою.

Високий тиск газу

Пошкодження редуктора, пошкодження датчика тиску

Аварія газової форсунки 1/2/3/4

Пошкодження котушки газової форсунки, коротке замикання на джгуті форсунки.

Відсутня газова форсунка

1/2/3/4

Розрив ланцюга форсунки. Перевірити електричні з'єднання. Пошкодження котушки газової форсунки.

Аварія ланцюга живлення периферійних пристроїв

Несправність живлення групи елементів: комутатор, датчик PS02. Перевірити джгут електричних проводів.

Аварія ланцюга живлення форсунок

Перевірити джгут електричних проводів газових форсунок.

Аварія ланцюга живлення електроклапанів

Коротке замикання в джгуті харчування електроклапанів або пошкодження котушки електроклапани, зі здатністю відтинати витікання газу. Перевірити провід, який встановлений під підлогою транспортного засобу, від заднього електроклапана до електроклапанів під капотом. Перевірити стан котушок

електроклапанів.

Електроклапан відсутній

Розрив ланцюга живлення електроклапанів або пошкодження котушки електроклапана.

Низька напруга живлення

Перевірити акумулятор.

Висока напруга живлення

Перевірити систему зарядки акумулятора.

 

 

2.2.6 Налаштування

 

Рис 17. Основне вікно налаштувань контролера ГБО. Опис функцій:

Експерт/Стандарт – режим виду програми, у вигляді «Стандарт» видно тільки необхідні функції і налаштування, режим «Експерт» перемикає програму у режим повної функціональності,

Тип газової форсунки – з випадаючого списку вибрати вид газової форсунки,

Тип лямбда-зонда – визначити вид зонда напруги або відсутність його підключення,

Датчик температури редуктора – вид використовуваного датчика темп-ри редуктора,

Тіп індикатора рівня газу – визначити вид використовуваного датчика рівня газу,

Тіп двигуна – standard, turbo, valvetronic (при виборі «valvetronic» карти PB і LPG не будуть відображатися у вікні множника – відсутність вакуумметричного тиску в системі всмоктування двигуна),

Від палива – LPG або CNG,

Тіп управління уприскуванням – стандарт, подвоєння. Налаштування подвоєння можна використовувати в ситуації, коли значення часу уприскування газу занадто короткі, щоб форсунка відкрилася до кінця (наприклад, полупоследовательные двигуни). Включення опції призводить до подвоєння часу уприскування газу, завдяки чому газова форсунка буде працювати більш стабільно, але впорскування буде відбуватися через кожен другий імпульс форсунки PB. Приклад: При налаштуванні

«стандарт» час відкриття газової форсунки, витікає з множника, становить 1,2 мс; впорскування відбувається з кожною командою форсунки PB. Після включення опції «подвоєння», час вприскування продовжується до значення 2,4 мс, але впорскування відбувається через кожен другий імпульс форсунки PB,

Докількість циліндрів – число циліндрів транспортного засобу,

Переключение на газ – слід визначити умови перемикання на газ: обороти, температуру редуктора, перемикання циліндра (час між включенням чергової газової форсунки), затримка наповнення редуктора (час між включенням електроклапана і першим імпульсом газової форсунки), час переключення (проміжок часу, через який відбувається перемикання на газ після повороту замку запалювання, навіть коли виконуються інші умови для перемикання),

Переключение на бензин – у разі виконання однієї з умов, відбувається перемикання на бензин: мінімальна температура газу, мінімальні обороти, максимальні оберти, мінімальний тиск газу, максимальне навантаження двигуна,

Автокалібровка – за Допомогою кнопки «Автокалібрування» викликається вікно виконання автокалібровки.

Рис 18. Кнопки «Автокалібрування»

Інформація про автомобілі і системі ГБО

Рис 19. Вікно «Відомості про автомобілі і ГБО».

У вікні можна ввести довідкові відомості, наприклад: пробіг, коли слід замінити масло, повітряний фільтр, газовий фільтр. Дані автомобіля з встановленим ГБО. Додатково відображається інформація про час роботи на PB і LPG з моменту установки ГБО. Налаштування нагадування про техогляд. Контроль аварійного запуску. Якщо у цього параметра стоїть галочка, запуск можливий стільки разів, скільки визначено у вікні. Якщо галочка «Аварійний запуск» не варто, запуск можливий без обмежень. Зазначена опція «Блокувати LPG/CNG» не допускає роботи двигуна на газі в разі прострочення часу техогляду.

Процедура аварійного запуску:

  1. Повернути ключ у замку запалювання в положення ON
  2. Натиснути і утримувати кнопку світлодіодного перемикача до моменту подачі звукового сигналу.
  3. Відпустити кнопку перемикача
  4. Завести двигун

 Інформація про блок управління – у вікні представлена інформація про установленому контролері типу: перше підключення до ПК, перша модифікація налаштувань, останнє підключення до ПК, дата модифікації 1-5, видалення помилок, серійний номер контролера, код підключеного на даний момент комп'ютера. Реєструється дата і час події, разом з кодом комп'ютера, який здійснив підключення.

Рис 20. Вікно «Інформація про блоці управління».

Налаштування газових форсунок

Рис 21. Вікно «Параметри газових форсунок».

 

 

У вікні можна встановити коригування на окремі секції форсунки. Приклад застосування: існує підозра, що на одній секції автомобіль працює неправильно (двигун працює нерівномірно в момент перемикання газ/бензин), намагаючись збільшувати/зменшувати коригування на окремих секціях, спробувати встановити оптимальні умови роботи. Діапазон зміни корекції «процентний» або «тимчасовою». Це остаточна установка, і вона необхідна у випадку, наприклад, відсутність відповідної форсунки для заміни. Така ситуація, очевидно, свідчить про несправність газової форсунки, яку потрібно якнайшвидше замінити.

Матриця «Послідовність уприскування» забезпечує можливість конфігурації управління газовими форсунками. B1-B4 (бензинові форсунки), G1-G4 (газові форсунки). За замовчуванням управління налаштоване на B1-G1, B2-G2, B3-G3, B4-G4. Це означає, що бензинова форсунка, приміром, B1 синхронізована з роботою газової форсунки G1. Додатково доступна опція «випередження послідовності уприскування 180», це готова стратегія для більш раннього упорскування газу в колектор всмоктування. Дану функцію можна активувати тільки якщо підключення емуляції бензинових форсунок виконано згідно оригінальної нумерації форсунок (зазвичай перша форсунка знаходиться з боку газорозподілу). На час виконання автокалібровки цю опцію слід вимкнути, a «перемикання циліндра» в закладці перемикання на газ встановити на 0 мс, або виконати перемикання на газ при більш високих оборотах, нп. 1300, щоб уникнути помилок під час перемикання палива.

 

ДиагностикиВікно, що дозволяє протестувати роботу виконавчих елементів, газової форсунки, електроклапанів, зумера і світлодіодів перемикача. Тестування виконувати при вимкненому двигуні.

Рис 22. Вікно «Діагностики».

Рівень газу – слід встановити показник датчика рівня газу, шляхом введення значення напруги при порожньому і повному резервуарі. Поточне значення напруги датчика видно у вікні монітора. Поряд з порогами рівня видно актуальні показання датчика [V].

Чутливість оборотів (RPM) – допоміжна функція у випадку неправильної інтерпретації обертів двигуна, з короткими проміжками впорскування бензину, наприклад, двигуни з полупоследовательным уприскуванням. Крім того, значення слід підібрати з допомогою повзуна таким чином, щоб обороти у момент коротких імпульсів уприскування інтерпретувалися правильно. Імпульси уприскування нижче, ніж встановлене значення повзуна, при розрахунку оборотів до уваги прийматися не будуть.

Теплий старт – якщо відзначити цю опцію, пуск двигуна буде можливий безпосередньо на газі, за умови, що двигун раніше вже був прогрітий

- +12В підключено від замка запалювання – у разі, якщо в додатку видно цю опцію, слід зазначити спосіб включення сигналу замку запалювання. Коли провід пучка фізично приєднаний до сигналу замку запалювання, слід відзначити опцію вищевказану

Інтел. обс. дод. інжекції – опція особливо корисна для автомобілів типу «Mazda» (відбувається автоматичне розпізнавання типу роботи і включення відповідного алгоритму, який керує роботою газових форсунок). Опція корисна також для інших автомобілів, де відбувається велика кількість повторного вприскування палива, з-за чого ускладнюється налаштування автомобіля на газі. Неможливо одночасно використовувати опцію

«Поріг обмеження додаткового впорскування палива»

Поріг відсічення додаткових вприскувань – алгоритм призводить до ігнорування всі значень часу уприскування, які нижче встановлених. Неможливо використовувати одночасно з опцією «Раціональне обслуговування додаткового впорскування палива»

Підігрів форсунок – опція призводить до запуску газових форсунок при роботі на бензині і холодному двигуні з метою прогрівання і підготовки їх до подальшої роботи на газі. Опцію потрібно використовувати в крайньому випадку, якщо газові форсунки зношені і закупорені, і виникають проблеми під час роботи на холодному двигуні. Якщо застосування підігріву призводить до поліпшення роботи форсунки, її слід замінити.

Скидання тиску – алгоритм, що знижує перепади тиску, що виникають під час їзди на

«cutoff». Слід визначити тиск, при перевищенні якого відбудеться зниження тиску і частота імпульсів газових форсунок. Тиск газу знижується шляхом впорскування газу в колектор аж до моменту зниження або до закінчення режиму «cutoff». Алгоритм знаходить застосування в разі сумнівної якості редуктора, який під час стрибка, а потім упорскування газу (напр., на під'їзді до перехрестя) призводить до того, що двигун глухне, так як його заливає багата або бідна суміш (коригування тиску контролера ГБО генерує настільки короткі значення часу уприскування газу, що відкриття газової форсунки стає фізично неможливим).

VAG – особливо корисна функція для автомобілів, в яких на холодному двигуні генеруються високі значення часу уприскування бензину (напр., 40 мс) що згодом, відповідно, викликає збільшення часу уприскування газу і призводить до заливання двигуна під час прискорення, до дерганью, аж до виключення. Слід встановити відповідний час упорскування газу досвідченим шляхом (обмеження упорскування газу), температуру редуктора, до якої функція буде активна (умова: ця температура – результат емуляції, тобто оціночного розрахунку контролера) слід встановити температуру досвідченим шляхом. Встановити максимальні оберти, до досягнення яких функція буде активна. У разі необхідності безперервної роботи функції, слід встановити максимально доступне значення температури.

2.3 Автокалібрування

Рис 23. " Вікно «Автокалібрування».

Для виконання автокалібровки запустіть транспортний засіб на бензині і розігрійте двигун до робочої температури 60°C. Під час виконання автокалібровки слід вимкнути усі джерела додаткового навантаження (кондиціонер, фари). Не слід також повертати кермо, щоб система підсилення керма не зраджувала навантаження двигуна. Автомобіль повинен бути справним (відсутність помилок двигуна), слід, по можливості, перевірити бензинові коригування LTFT [англ. Long Term Fuel Trim] і STFT [англ. Short Term Fuel Trim] на предмет їх відповідності нормативним показникам із застосуванням діагностичного сканера OBD [англ. On-Board Diagnostic]. Після досягнення робочої температури двигуна, слід натиснути кнопку «Пуск». Процес автокалібровки буде відображатися у вигляді стандартного індикатора. Контролер виконає перемикання на газ (по черзі кожна секція форсунки) і підбере висоту множника на холостих обертах. Після виконання автокалібровки слід виконати установку множника на дорозі.

Примітка:   У разі, якщо обороти інтерпретуються помилково (наприклад, у двигунах з полупоследовательным управлінням) виконання автокалібровки автоматично встановлює дільник обертів. По закінченні автокалібровки відбувається належне зчитування обертів.
Примітка:   У разі двигунів, що працюють у режимі FullGroup, слід обов'язково підключити провід замку запалювання.

У вікні автокалібровки відображаються функції:

- Всі форсунки одночасно – функція корисна, коли під час перемикання на газ в процесі автокалібровки двигун глухне при наступному підключенні газових форсунок.

- Начните з поточного множника – якщо відзначити цю опцію, установник зможе визначати, з якого початкового множника повинна починатися калібрування (початково час упорскування газу). Клавішами слід встановити необхідний рівень множника, додатково використовуючи кнопки перемикача, слід перевірити настройку множника (перемикання має бути плавне, без різкої зміни часу уприскування бензину, і зберігати безперервність відповідної дози палива, що можна перевірити на підставі зчитування сигналу з лямбда-зонда або коригування LTFT і STFT з використанням сканера OBD).

- Видалити зібрану бензинову карту – при виборі цієї опції, по закінченні автокалібровки бензинова карта, збережена в контролері, буде видалена.

- Кількість автоподстроек множителя – функція, що полегшує встановлення множника, слід визначити число автоматичних підбирань множника на підставі зібраних карток. Функцію можна активувати /деактивувати в будь-який момент.

- Рабочее тиск – значення тиску вводиться автоматично під час автокалібрування, після встановлення відповідної позначки можна вносити правки вручну.

- Температура газу калібрування – значення температури газу під час автокалібровки визначається автоматично, після встановлення відповідної позначки можна вносити правки вручну.

- Індикатор вибору форсунки – орієнтовний індикатор правильності підібраних сопел газової форсунки. Коли показник знаходиться в межах зеленого поля, то підбір сопел газової форсунки можна вважати правильним. Коли показник знаходиться праворуч, то розмір сопла слід зменшити. Аналогічно, якщо показник знаходиться з лівого боку, то розмір сопла слід збільшити. Додатково, щоб образно уявити крок підбору інжектора, слід вказати розмір встановленого інжектора.

Якщо автокалибровку провести неможливо, то слід застосувати функцію ручного калібрування. Після натискання кнопки «ручний» будуть автоматично зазначені опції «Почати з актуального множника», «Робочий тиск» і «Темп. газу кал.». Значення тиску і температури газу будуть автоматично внесені в той момент, коли двигун буде працювати на газі хв. 5 сек. (з'явиться зелений індикатор прогресу). Дані значення можна ввести вручну. Слід підібрати значення множника вручну таким чином, щоб час впорскування бензину було однаковим при роботі на газі і на бензині. Коли вищезгаданий ефект досягнутий, калібрування можна вважати правильною і повною.

2.4 Налаштування множника

 Після виконання автокалібровки на холостих обертах, слід виконати налаштування автомобіля на дорозі. Жовті точки на лінії множника забезпечують зміна його рівня. Слід відзначити обрану точку, і за допомогою клавіатури – стрілками вгору/вниз» – встановити позицію множника для кожної каліброваної точки. Одне натискання клавіші змінює позицію на один пункт. З натиснутою клавішею shift інтервал зміни дорівнює 10. Утримування клавіші «ctrl» та натискання клавіш зі стрілками вліво/вправо» призводить до активізації сусідньої точки калібрування.

Рис 24. Карта множника.

2.4.1 Налаштування за допомогою бензинової і газової карт

 Слід ретельно зібрати бензинову карту (синя лінія), слід підбирати навантаження двигуна, щоб контролер міг «зберегти» час впорскування бензину в даній точці (потрібно зібрати як можна більше синіх точок). Якщо контролер зафіксує необхідну кількість точок, він генерує карту.

Після зборів карти слід переключити контролер на газ і зібрати карту аналогічно, як на бензині (зелена лінія).

В ідеальному випадку карти повинні перекриватися. Якщо видно розбіжність між картами, в цих місцях множник слід знизити, якщо газова карта вище. І аналогічно – підвищити точки, якщо газова карта нижче бензинової карти. Коригування слід вводити невеликими етапами, та після визначення висоти точок, слід видалити газову карту кнопкою. Необхідно заново зібрати газову карту з метою верифікації правильності множника, у разі необхідності – повторити вищевказаний процес.

2.4.2 Налаштування за допомогою функції «Автоматичне множника»

Слід ретельно зібрати бензинову (синя лінія) і газову (зелена лінія) карту в кожній з точок навантаження. В якості допомоги при зборі карти, служить синій і зелений вертикальний стовпчик праворуч у вікні множника. По мірі прогресу збору карти, стовпчик буде зменшуватися. Зелений індикатор стовпчика означає, що слід зібрати у даному місці газову карту, і аналогічно – синій індикатор стовпчика означає, що слід зібрати у даному місці бензинову карту.

Рис 25. Карта множника.

Після збору обох карт активується кнопка «Автодобору множника».

Для автоматичного підбору множника натисніть кнопку. Контролер на підставі розрахованих відхилень скоректує положення пунктів множника. Після виконання автоматичного підбору відбудеться скасування газової карти і з'явиться зелений стовпець, що полегшує вибір області для збору газової карти. Слід знову зібрати газову карту. Функцією автоматичного підбору можна користуватися без обмежень, до отримання відповідної установки.

Додатковою допомогою може послужити опція Автоматичного підбору множника». У вікні автокалібровки визначте передбачуване число автокалибровок множника після збору газової карти. Під час дії алгоритму буде видно вказане число автоматичних підбирань.

В той момент, коли газова карта буде «зібрана», алгоритм дасть команду на підбір множника, відбудеться зменшення лічильника на 1, видалення газової карти і повторний «збір» газової карти. Функція буде активна до того моменту, коли значення лічильника досягне 0, або до деактивації користувачем.

2.4.3 Параметри за допомогою спостереження за часом впорскування бензину

 Слід калібрувати кожну точку множника, встановлюючи навантаження двигуна таким чином, щоб курсор знаходився поблизу настроюваної точки. У першій фазі потрібно встати на калибруемую точку (таким чином, щоб підібрати навантаження двигуна для плавного розгону автомобіля) рухаючись на бензині. Після стабілізації умов, слід переключити контролер на газ. Спостерігати за значеннями часу уприскування бензину, не змінюючи навантаження. Якщо після перемикання відбувається зміна часу уприскування бензину, відкоригувати множник в настроюваної точці. Якщо після перемикання відбувається зменшення часу уприскування, множник на даній точці слід знизити на кілька кроків, якщо відбувається збільшення часу уприскування, множник слід збільшити. Виконати калібрування для максимальної кількості точок (за винятком крайніх точок і точки в області максимального часу уприскування і т. п. 13 мс, як на малюнку вище, що відповідає діапазону максимальних навантажень двигуна). Перемикання бензин/газ на кожній з точок виконувати до досягнення задовільних ефектів, тобто відсутність зміни часу уприскування після перемикання (допускається мінімальне відхилення).

В якості допомоги можна використовувати функцію «Автоселекція», яка відслідковує

актуальний пункт на лінії множника, завдяки чому немає необхідності відзначати актуальний пункт множника вручну.

2.4.4 Налаштування за допомогою сканера OBD і коригування STFT і LTFT бензинового контролера

 Автомобілі, обладнані роз'ємом OBD можна налаштувати, використовуючи сканер OBD, спостерігаючи за коригуваннями STFT і LTFT під час роботи на газі. Навантаження двигуна встановіть таким чином, щоб переміщатися поблизу пункту калібрування множника, стежити за корекцією STFT і LTFT. Сума обох коригувань, як правило, повинна наближатися до 0%. Якщо коригування STFT під час роботи на газі утримується на позитивних значеннях, слід збільшити точку множника аж до моменту, коли сума обох коригувань буде становити 0%, якщо корегування STFT під час роботи на газі зберігає негативні значення, слід знижувати множник до досягнення суми STFT і LTFT, що наближається до 0%. Слід виконати калібрування для максимального числа калібрувальних точок (за винятком крайніх точок і точки в області максимального часу уприскування і т. п. 13 мс як на малюнку вище, що відповідає діапазону максимальних навантажень двигуна).

Приклад: Під час роботи на газі коригування складають відповідно LTFT 3% і STFT 7%. Слід збільшити множник (STFT 7%) аж до моменту, коли ця команда почне коливатися в межах -3%. STFT+LTFT=0%. Допускаються мінімальні відхилення.

Слід переконатися, що бензинові коригування зберігають нормальні параметри при роботі на бензині, неприпустимі значення коригувань +/-25%, що може свідчити

про несправності двигуна і виконати правильну настройку стає складно або навіть неможливо (смикання при перемиканні, підвищений витрата газу тощо)

2.5 встановлення максимальної навантаження

 Після виконання автокалібровки на холостих обертах і встановлення множника на дорозі, слід встановити висоту множника в точці роботи максимальної навантаження. На множник необхідно виставити передостанню точку часу уприскування бензину, яке відповідає максимальному можливому часу уприскування бензину під час максимального навантаження. Під час спокійної їзди потрібно натиснути на акселератор до упору, і, спостерігаючи за показниками лямбда-зонда в програмі або в сканері OBD, встановити відповідну суміш, регулюючи висоту множника в точці максимального навантаження. Якщо в автомобілі встановлений зонд напруги, слід відрегулювати множник, щоб показник зонда знаходився в межах значення 0,8-0,9 В. Якщо в автомобілі встановлений струмовий зонд, слід скористатися сканером OBD і встановити рівень множника, щоб показник зонда був таким же, як при роботі на бензині.

2.6 Контроль холостих обертів

 Після виконання описаних вище дій, необхідно перевірити правильність роботи двигуна на холостих обертах. Перемикаючи контролер газ/бензин, слід визначити правильність точки роботи на холостих обертах. Перемикання повинно бути непомітним, і час впорскування бензину після перемикання не повинно бути змінені. У разі необхідності, відкоригувати налаштування точки множника, відповідно з часом упорскування на холостих обертах.

3. Інформація для користувача і монтажника

3.1 Обслуговування світлодіодного перемикача

До складу перемикача входять:

Індикатор рівня газу. Діоди індикатора вказують водієві про поточний рівень палива. Останній червоний діод означає «резерв» палива.

Зстан роботи контролера РБО. Якщо діод стану активний, це означає, що двигун працює на газовому паливі. Мигання світлодіода після пуску двигуна означає фазу розігріву двигуна або помилку – тоді двигун працює на бензині. Якщо діод стану неактивний, це означає, що двигун працює на бензині.

Кнопка зміни виду палива. Натискання кнопки призводить до перемикання між видами палива Газ/Бензин..

Звукова сигналізація:

- (--- --- ---) три тривалих звукових сигнали, що повторюються тричі – низький тиск газу, ситуація може мати місце в разі низького рівня газу в резервуарі

- (........... ) чотири коротких звукових сигнали, що повторюються тричі – помилка контролера ГБО

3.2 Зауваження по монтажу 

- У контролера відсутня провід для підключення обертів, обороти обчислюються на підставі імпульсів уприскування. У деяких випадках після установки контролера обороти можуть інтерпретуватися помилково. Після виконання автокалібровки показник оборотів вказує правильне значення.

- Контролер не вимагає підключення проводу замку запалювання. Після монтажу слід перевірити, чи правильно інтерпретується сигнал замку запалювання. Після повороту ключа у замку запалювання світлодіодний перемикач в кабіні автомобіля повинен бути активний і реагувати на натискання кнопки зміни палива. Після вимикання запалювання перемикач повинен вимкнутися (інколи через 1 хв.). Якщо світлодіодний перемикач залишається активним, слід підключити сигнал замку запалювання, використовуючи дріт пучка STAG.

Примітка: У разі двигунів, що працюють у режимі FullGroup, слід обов'язково підключити провід замку запалювання.

- Зчитування рівня газу з використанням датчика WPGH можливо тільки, коли включений запірний електроклапан, оскільки датчик потребу в харчуванні. Правильне зчитування можливе тільки під час роботи на газі або при зовнішньому живленні електроклапана.

- Примітка: Слід правильно виконати підключення емуляції бензинових форсунок. В результаті виконання емуляції з боку подачі на бензинові форсунки буде одночасно спалюватися газ і бензин.

У разі виявлення перегорання запобіжника системи Stag (світлодіодна панель не горить і не реагує на кнопку при включеному замку запалювання), слід звернутися в авторизовану сервісну службу Stag з метою усунення неполадки. Їзда без запобіжника в крайній ситуації, при високих навантаженнях двигуна, що може привести до збоїв в роботі автомобіля, в тому числі, і на бензині.